Yvonne van der Zalm

Energetisch Klankwerker

Stemexpressie

Zielenstem Klinken
“Muziek opent de zielsfacetten in de mens en werkt zodoende mee om evenwicht te verkrijgen in de lagen die nog niet zijn doorgewerkt in het lichaam, de psyche en het leven”.

Klankwerk in relatie tot persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit mijn persoonlijke- en praktijkervaring, ken ik de diepgaande werking van klank op alle niveaus.
Om de helende werking van klank op bredere wijze in te zetten voor het leven in al haar vormen.
Want daar waar meerderen bijeen komen als transparant en doorlaatbaar instrument, voor de klank die vanuit het hoogste een stem wil krijgen t.b.v. het grote geheel, is 1 + 1; het oneindig met ongekend potentieel.

Bron:Marieke de Vrij van de Vrije Mare.

Waarom klank?
Bijdragen aan het leven op onze planeet kan natuurlijk op meerdere wijzen. Een groot deel van mijn bijdrage ligt in het werken met klank. Ik ervaar ‘vrije’ klank als directe, onversneden uitdrukking van de Al-Bron. Neutraal en zuiver in haar werking daar waar de mens zonder inmenging van de persoonlijkheid doorlaatbaar is voor de hoogste trilling die stem wil krijgen.
De werking van iedere vorm van heling of therapie wordt wetenschappelijk aantoonbaar verveelvoudigd indien klank wordt ingezet. Dat is niet zo verwonderlijk. Ieder kent de invloed die klank heeft. Een bepaald muziekstuk kan je bijvoorbeeld ontroeren, opzwepen of je vrolijk maken. Dat komt niet alleen door herinneringen die met de muziek in je naar boven komen. Het heeft tevens de maken met het soort klanken, de aard en de frequentie van iedere toon, de toonzetting en de sfeer van het geheel.
Iedere klank, elke toon heeft een bepaalde trilling die een resonantiegebied heeft. Zo kan je bijvoorbeeld de klank van een cello diep in je buik voelen resoneren en een hoge toon van een kristallen klankschaal in het centrum van je hoofd.
Als je luistert met je lijf, oftewel met je aandacht gericht op je lichaam, wordt steeds duidelijker waarneembaar wat geluid en dus klank met je doet. Het kabbelen van een beekje, het ritselen van bladeren in de wind, het fluiten van een vogel, de roep van een uil, al die geluiden en hun werking kan je ergens in je lichaam waarnemen.
De vibratie van klank is oneindig en gaat oneindig door. Ook als we de klank met onze oren niet meer waarnemen, gaat de trilling door. Zo kan je de trom nog lang in je buik voelen als de fanfare allang weer elders is.

Alles in het universum is opgebouwd uit vibratie en resonantie. De mens is deel van het universum en ons hele organisme bestaat eveneens uit vibratie en resonantie. De vibraties van klank hebben dan ook een directe uitwerking op alle lagen van het menselijke systeem en op de ons omringende ruimte.
Iedere cel van ons systeem –fysiek, mentaal, emotioneel, etherisch of spiritueel- is een klankresonator, ofwel ze resoneert op de klank. De geluidstrillingen raken ons overal waardoor klank iedere laag van ons mens-zijn kan harmoniseren, ongekend potentieel kan openen, de gevolgen van trauma’s kan neutraliseren en bewustzijnslagen, c.q. dimensies kan integreren.
“Klankwerk kan –individueel of collectief- ertoe bijdragen dat blokkades zich niet vastzetten in de ziel dus dat het voorkomen wordt of daar waar dat al is gebeurd, weer losgetrild wordt.
De heilzame werking van klank is natuurlijk en in bepaalde zin eenvoudig. Zij komt namelijk overeen met de universele wet van resonantie: De langzamere trilling van een lage of disharmonische- trilling trekt een hogere trilling aan ter harmonisatie.
In iedere cultuur zingt de moeder op als vanzelfsprekend voor haar kind als het bang is of pijn heeft. Ook bij een stervende waarbij je hart wil spreken maar woorden stilvallen, kan de werking van een zacht en natuurlijk neuriën waarneembaar zijn.
Het enige dat het werken met klank voor het welzijn van het leven wezenlijk van de speler vraagt, is transparantie en doorlaatbaarheid voor de klank en haar oneindige frequenties die zich vanzelf aandienen in resonantie op wat er in een moment is. Zonder inmenging van de persoonlijkheid liggen daarin oneindige mogelijkheden.
En dan is er de stilte. De klank van Stilte.
Na klank en vervolgens de stilte, stemmen we af met onze innerlijke bron. Vanuit deze stilte ontstaan inzichten, beelden of herinneringen. Het kan harmonisatie geven, het gevoel raken, ontspannen, nieuw evenwicht etc.
Maar al dan niet bewust, zoals energie oneindig doorgaat en slechts qua vorm verandert, is ook de vibratie van klank oneindig. En zo gaat de trilling van deze klanken, van harmonisatie en nieuw evenwicht door.
Na deze en andere klanksessies, nemen we als groep de ruimte om af te sluiten, om in vertrouwen de plek en de situatie weer los te laten en om onze eigen individuele waarnemingen te evalueren.

Workshop Zielenstem Klinken voor Vrouwen

Zielenstem Klinken is een vorm van improviserend klinken en zingen, gericht op stembevrijding en bevrijding van jezelf, om al klinkend bij je pure authentieke expressie te komen, bij de kern van jouw ziel.  Het verrassende is dat je met klank diepe lagen van jezelf kunt raken. In Zielenstemklinken gebruik je je lichaam als klankkast en door je lichaam te laten klinken gaat dat, wat in je leeft resoneren en meeklinken. Onze stem is veel meer dan alleen een communicatiemiddel. Het is een bron van vreugde, van verwondering en ontroering, van expressie, van erkenning en heling.
Yvonne van der Zalm geeft Zielenstem Klinken in verschillende vormen: stembevrijding, oerzang, helende stem, jabber (helemaal zonder woorden), bekkenstem, thematieken worden gericht aangeraakt zoals rouw- en verlies, fysieke en mentale verstoringen, HSP en vele andere vormen en thema’s die tezamen het wonder en de kracht en het plezier van Zielenstem Klinken, uitmaken.
Zij heeft de jaartraining stemexpressie gevolgd bij Marius Engelbrecht en ook het verdiepingsjaar. Daar vond zij terug wat zij zocht, haar authentieke zelf.
Zielenstem Klinken, is de naam die Yvonne gebruikt voor haar stemwerk, omdat zij haar eigen essentie inzet in haar werk en klankwerk.
Een groep alleen met vrouwen geeft een andere energie. Wij dochter, moeders, tantes, oma’s, wijze vrouwen, hebben zo veel gemeen en zoveel te delen. Samen onze innerlijke klanken delen met alleen vrouwen geeft een krachtige verbondenheid. Zonder woorden voelen wij de dieptes aan, doorgegeven door onze oermoeders die altijd aanwezig zijn tijdens onze bijeenkomsten.
Door deze vrouwen klanken wordt je opener en kom je dichter bij jezelf. Soms komt er veel in beweging. Je wordt duidelijker in wie je bent, je komt dichter bij jezelf.
Aan de ene kant, en zeker in het begin, kan het zijn dat je door een zekere weerstand heen moet, je kan je overgeven aan de klank en aan het moment. Spontaan leren klinken, zonder bekende rationele betekenis, zonder vastliggende melodie en zonder ritme en partituur.
Het vraagt moed, volledig vrij te klinken waar het moment je naar toe brengt. Zo af en toe lijkt het een onzinnige bezigheid, maar als je even doorzet, brengt het je naar vrijheid in je klank en in je gevoel.
Zielenstem Klinken brengt je uit de wereld van het denken en in die non-rationele omgeving is gemakkelijk vrijheid te vinden. Er ontstaat plezier en ruimte. Het lucht op en ontroert. Er stroomt bezinning in je klank in plaats van rationele beheersing. Spel in plaats van controle. Je komt dichter bij de oervormen van onze communicatie. De klank was er eerder dan de woorden. Het kind in je krijgt weer alle ruimte. De pure vrouw, mag vrouw zijn in al haar vezels. Dat geeft kracht, je wordt er sterker van, want uiteindelijk kom je uit bij de bron van je levensvreugde. Als klein kind communiceer je met klank. Al snel komt de taal, maar de klank speelt onbewust nog steeds een doorslaggevende rol. Zonder taal ben je weer terug bij dit begin. Hoe klink je? Maar nu als volwassen pure vrouw.

Agenda

Workshop “Verdieping van de relatie”, 5 tot 12 oktober 2019 in Portugal. Combinatie van klank en Maya duiding.

http://www.sacredspace.nu